Autismesupport.com
Autismesupport-Home
Autismesupport-Autisme
Autismesupport-Visualisaties
Autismesupport-Contact
Autismesupport-Telefoon
Reacties thuisbegeleiding - Autismesupport - Autisme begeleiding
Links
Info - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleiding
Autisme - Autismesupport.com - Autisme begeleiding
Thuisbegeleiding - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleiding
Begeleiding autisme - Autismesupport - Autisme begeleiding
Thuisbegeleiding Autisme
Autisme - Autismesupport.com - Autisme begeleiding


Wat is autisme?

De diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) roept veel vragen en bedenkingen op.
Autisme komt voor bij 1/166 kinderen.
Autisme is een ontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen dat ze optreedt in de vroege kindertijd en de ontwikkeling negatief bepaalt.
Een vroegtijdige diagnose is dan ook essentieel om een gerichte en snelle begeleiding te bieden.

Kenmerken van autisme
  • beperkingen in sociaal contact: gaande van kinderen die volledig in hun 'eigen wereldje' leven tot kinderen met onvoorspelbaar, grillig tot overdreven beleefd gedrag. 
  • beperkingen in de  communicatie: sommigen spreken niet of nauwelijks, anderen zijn misleidend welbespraakt
  • beperkingen in de verbeelding: zich weinig of niets kunnen voorstellen bij een gebeurtenis, gevoelens van anderen, situaties die nog niet bestaan
  • komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren
  • zintuiglijke over - of ondergevoeligheid voor licht, geluid, geur, smaak, tast

Ouders moeten het gedrag dat hun kind vertoont, als gevolg van zijn autisme leren begrijpen, het 'autistisch denken'. 
Dit 'autistisch denken' kan verklaard worden vanuit drie theorieën:


Een zwakke centrale coherentie (CC): door het waarnemen in 'puzzelstukjes', geen samenhang zien in situaties, enkel details zien.
De wereld lijkt hierdoor chaotisch en onvoorspelbaar. Een persoon met autisme heeft daarom een hekel aan veranderingen. Zoekt veiligheid in repeterende handelingen, routines en vaste structuren 

Tekort aan executieve functies (EF): problemen hebben met plannen van taken, organiseren en uitvoeren van handelingen. Weet niet wat, hoe, waar, wanneer hij/zij een handeling moet doen

Beperkte theory of mind (TOM): zich moeilijk kunnen verplaatsen in ‘de binnenkant’ van een ander; wat mensen denken, voelen, verwachten, bedoelen. Beperkte wederkerigheid. 
 

Autisme is niet te genezen, niet te behandelen met medicatie, maar door aanpassingen van de omgeving en een specifieke benadering, kan men de ontwikkelingskansen en participatiekansen vergroten voor de persoon met autisme.
 
Zorg/begeleiding zal dus sterk 'op maat' en op de verschillende ontwikkelingsgebieden moeten aangepast worden.


Autismesupport-HomeAutismesupport-AutismeAutismesupport-VisualisatiesAutismesupport-ContactAutismesupport-TelefoonReacties thuisbegeleiding - Autismesupport - Autisme begeleidingLinksInfo - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleidingAutisme - Autismesupport.com - Autisme begeleidingThuisbegeleiding - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleidingBegeleiding autisme - Autismesupport - Autisme begeleiding